Dotacje UE 2

 

 

Firma „Partner-Alma” Stach, Król Sp. J. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pt. „Wykonanie badań okien i drzwi z profili PVC, wytworzonych w nowej technologii przez firmę Partner-Alma w zakresie odporności na włamanie w klasie RC2       wg normy PN-EN 1627”.