Dotacje UE - RPOWM 1.2.3

 

 

Firma „Partner-Alma” Stach, Król Sp. J. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pt. „Wykonanie badań okien i drzwi z profili PVC, wytworzonych w nowej technologii przez firmę Partner-Alma w zakresie odporności na włamanie w klasie RC2 wg normy PN-EN 1627”.

Cele projektu: badania stolarki pod kątem odporności na włamanie z wykorzystaniem nowej, niestosowanej dotąd technologii oraz rozwój sprzedaży i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wartość projektu: 44 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 39 960,00 PLN