Dotacje UE - POIR 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota 224 021,04 złotych co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych.