Dotacje UE

Firma „Partner-Alma” Stach, Król Sp. J. realizuje wraz z partnerem prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. „Wprowadzenie innowacyjnego modelu oraz narzędzi HR”.

Opis projektu 

 

Wzrost konkurencyjności firmy „Partner-Alma” Stach, Król Sp. J. wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii pozwalającej wprowadzenie nowych produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego